Home

De Stichting voor de Afschaffing van Dierproeven (SAD) is een onafhankelijke Nederlandse organisatie die om wetenschappelijke redenen tegen dierproeven strijdt: artsen en wetenschappers weten dat dieren anders reageren dan mensen: iedere soort reageert anders, en op iedere stof verschillend.

Dieren gebruiken voor vivisectie veroorzaakt niet alleen immens dierenleed; het doen van dierproeven om informatie te vinden ten behoeve van mensen is onwetenschappelijk en gevaarlijk voor de volksgezondheid. De verschillen tussen mens en dier(soorten) leiden tot tot onwetenschappelijke resultaten en incorrecte conclusies (zo lieten dierproefnemers honden gedwongen sigaretten roken waarbij geen link naar longkanker werd gevonden; en talloze medicijnen zijn reeds van de markt gehaald omdat ze bij mensen gevaarlijke of zelfs dodelijke bijwerkingen veroorzaakten die bij dierproeven niet bleken).

Steeds meer wetenschappers stoppen met dierproeven om deze redenen, en er bestaan goede alternatieven die wel laten zien hoe een te testen stof in mensen werkt, wanneer dierproeven steeds andere resultaten laten blijken … dierproefnemers zijn geen wetenschappers: dierproefnemers proberen maar wat – zonder te weten wat men doet, en zeggen achteraf dat “…er een ‘extrapolatieprobleem’ is.” Dit betekent simpelweg dat men niet weet hoe ze de testresultaten moeten omzetten van het proefdier naar de mens. Door het juiste – of juist het onjuiste – diersoort te kiezen als proefdier, de juiste dosering, of de juiste manier van inname van de te testen stof … kun je feitelijk alles dat dodelijk is op de markt krijgen: giftige paddestoelen en nachtschade-planten, strychnine, thalidomide, clioquinol, sigaretten … kunnen dan alle als veilig bevonden worden. Daartegenover kunnen met dierproeven bijvoorbeeld limoenen, amandelspijs, peterselie of zelfs zonlicht en water als levensgevaarlijk of dodelijk worden geclassificeerd.

Dankzij de diepgaande studies van de in 2007 overleden medisch-historicus Hans Ruesch en de publicaties die daaruit volgden is een brede en diverse maatschappelijke beweging ontstaan die het doen van dierproeven om medische en wetenschappelijk redenen afkeurt. Het zijn niet meer alleen dierenvrienden en dierenbeschermers die tegen dierproeven strijden omdat het simpelweg wreed is; ook wetenschappers en artsen pleiten voor zuiver wetenschappelijk onderzoek voor de mens – zonder dieren!